BulgarianEnglishFrenchGermanGreekRussian
Facebook

Днес е Световният ден на метрологията

На 20 май 1875 г. в Часовниковата зала на Елисейския дворец в Париж, на официалната заключителна сесия на проведената Дипломатическа конференция, представители на 17 държави тържествено подписват дипломатическия договор „Конвенция за метъра”. С конвенцията се поставя рамката за глобално сътрудничество в областта на метрологията и нейните индустриални, търговски и обществени приложения. Страните се договарят да създадат и финансират постоянно действащ научен институт – „Международно бюро по мерки и теглилки“ със седалище във Франция.  Това е първата международна организация по метрология, чиято основна цел е да поддържа международно единство на измерванията. С подписването на Конвенцията за метъра се сбъдва една от мечтите на прогресивното човечество Метричната система да стане международна и задължителна за целия свят. България се присъединява към Конвенцията за метъра през 1911 г., една година след като получава първите си еталони.

Световеният ден на метрологията – 20 май ознаменува годишнината от подписването на Конвенцията за метъра. На този ден се отбелязва приноса на всички специалисти по света, които с висок професионализъм и всеотдайност работят в изградените международни и национални инфраструктури в областта на измерванията, за развитието на теоретичната, приложната и законовата метрология  и за постигане на единство, проследимост и точност на измерванията в глобалон мащаб.

С  Решение № 342 от 17 май 2001 г. на Министерски съвет на Република България, 20 май е обявен за професионален празник на метролога в Р България.

Темата за Световния ден на метрологията през 2020 г. е „Измерванията за глобалната търговия”. Съвременната глобална икономика изисква надеждни измервания и изпитвания, които се ползват с доверие и са признати международно, и  които са предпоставка за премахване на техническите бариери пред търговията.

Нивото на развитие на високотехнологични области, които предопределят просперитета на развитие на човечеството е в пряка зависимост от съвременното развитие на измерванията. Човешкият прогрес е немислим без метрологията. Метрологията, науката за измерваниата, играе важна роля в научните открития и иновациите, промишленото производство и международната търговия, в подобряването на качеството на живот и в защитата на околната среда.

Нашата страна може да се гордее с историческия факт, че  на 15 ноември 1888 г., малко след освобождението на страната, Петото обикновено Народно събрание, проведено в град Велико Търново приема първия Закон за мерките и теглилките. Той е един от първите метрологични закони в света и е признат от световните научни среди като един от най-съвършените за времето си закони в тази област. Развиван и усъвършенстван през годините, в съответствие с развитието на науката и технологиите, Законът за измерванията е основният закон, който регулира обществените отношения в страната в областта на измерванията. Законът за измерванията защитава държавата и потребителите от неточни измервания и вредни последствия от тях. Той способства за създаване на условия за лоялна конкуренция между икономичиските оператори по отношение на спазването му.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]Източник: Новини Разград

Новини по региони

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!