BulgarianEnglishFrenchGermanGreekRussian
Facebook

Съдилищата в Разградски съдебен район призовават гражданите да ползват електронни услуги

С оглед динамичната обстановка в страната и във връзка с обявеното извънредно положение, Окръжен съд Разград и Районните съдилища в Разград, Исперих и Кубрат предоставят следните електронни услуги:

 1. справки по движението на делата и причини за отсрочване на съдебните заседания – за страни и адвокати, след подаване на необходимото заявление на електронна поща;
 2. изпращане на незаверени преписи от съдебни актове на страни и адвокати, след подаване на заявление на електронна поща;
 3. достъп до делата за страни и адвокати през Единния портал за електронно правосъдие (ЕПЕП), след подаване на съответните заявления по образец.

Унифицирани електронни услуги за всички съдилища може да откриете в секцията „Електронни услуги“ най-долу в началната страница на всеки съд.

 • достъп до електронни съдебни дела;
 • достъп до актове със заличени лични данни
 • препратка до МП за издаване на Свидетелство за съдимост /само за районните съдилища/;
 • подаване на сигнали за корупция в съдебната система;
 • достъп до протоколи от случайно разпределение на делата;
 • подаване на заявление по реда на чл.410 от ГПК /само за районните съдилища/.

На всеки един от четирите сайта заинтересованите лица могат да намерят информация за:

 1. Банкови сметки на съда, служебни телефони, факс и електронни адреси за кореспонденция
 2. График за насрочени открити съдебни заседания
 3. Справки по дела
 4. Съдебни актове
 5. Съдебни бланки и образци на документи
 6. Заповеди, вътрешни правила и правила за предоставяне на достъп до обществена информация
 7. Информация за правна помощ и необходимите бланки по образец
 8. Прессъобщения за проведени заседания и постановени съдебни актове по дела с обществен интерес
 9. Прессъобщения за събития и инициативи на съда
 10. Виртуална е-кутия за жалби и сигнали

Всички електронни услуги целят не само осигуряване на публичност и прозрачност на работата на Окръжен съд Разград и съдилищата в съдебния район, а преди всичко бърз и лесен достъп до желаната информация от гражданите и процесуалните им представители.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]Източник: Новини Разград

Новини по региони

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!