BulgarianEnglishFrenchGermanGreekRussian
Facebook

44 600 са били заетите лица в област Разград през изминалата година

През 2019 г. икономически активните лица в област Разград на възраст 15 – 64 навършени години са 49.4 хиляди. В сравнение с 2018 г. общият коефициент на икономическа активност (15 – 64 навършени години) се увеличава с 5.3 процентни пункта и достига 68.5%, като при жените увеличението е с 4.2 процентни пункта, а при мъжете – с 6.4 процентни пункта.

Общият брой на заетите лица е 46.0 хил., или 47.7% от населението на 15 и повече навършени години в област Разград.

Заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години са 44.6 хил. Спрямо 2018 г. броят им в областта нараства с 8.0%. Общият коефициент на заетост на населението на 15 – 64 навършени години в област Разград през 2019 г. е 61.8%. Коефициентът на заетост при мъжете (15 – 64 навършени години) е 67.8% и бележи увеличение спрямо 2018 г. с 6.8 процентни пункта. При жените в същата възрастова група коефициентът на заетост е 55.6% и спрямо 2018 г. се увеличава с 4.5 процентни пункта.

По стойност на общия коефициент на заетост (15 – 64 навършени години) за 2019 г. област Разград се нарежда на 23-то място сред областите в страната. Най-висок е този показател в област Велико Търново – 78.7%, а най-нисък в област Монтана – 48.2%.

През 2019 г. от всички заети лица в област Разград 23.7% са с висше образование, 56.3% със средно образование и 20.0% с основно и по-ниско.

При висшистите коефициентът на заетост през 2019 г. е 72.2%, като спрямо 2018 г. бележи намаление с 2.5 процентни пункта. Коефициентът на заетост на лицата със средно образование се увеличава в сравнение с 2018 г. с 5.1 процентен пункт и достига 60.0%, а този на лицата с основно и по-ниско образование се увеличава с 1.0 процентен пункт в сравнение с 2018 г. и достига 24.0%.

Безработните лица на възраст 15 – 64 навършени години в област Разград през 2019 г. са 4.8 хил., като в сравнение с 2018 г. броят им намалява с 0.4 хиляди. През 2019 г. коефициентът на безработица за населението на 15 – 64 навършени години в област Разград намалява с 1.3 процентни пункта в сравнение с 2018 г. и достига 9.8%, при средно за страната 4.3%.

През 2019 г. в област Разград икономически неактивните лица на възраст 15 – 64 навършени години са 22.7 хил., от които 9.0 хил. са мъже и 13.7 хил. жени. Коефициентът на икономическа неактивност за същата възрастова група е 31.5% – съответно 24.5% за мъжете и 38.8% за жените. Спрямо 2018 г. общият коефициент на икономическа неактивност намалява с 5.3 процентни пункта, като при мъжете намалението е с 6.4 процентни пункта, а при жените – с 4.1 процентни пункта.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]Източник: Новини Разград

Новини по региони

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!