BulgarianEnglishFrenchGermanGreekRussian
Facebook

Добрин Добрев: На финалната права сме за компостиращата и сепарираща инсталации на Регионалното депо за отпадъци

„На финалната права сме на ключовия за Област Разград широкомащабен проект „Проектиране и изграждане на  компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините от РСУО Разград“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, и можем да си пожелаем да сме здрави, за да го приключим успешно и да имаме още много общи инициативи за благото на жителите на областта“. Това заяви пред участниците в информативната пресконференция по проекта заместник-кметът на Община Разград Добрин Добрев. Бенефициент на проекта е Регионалното сдружение за управление на отпадъците за регион Разград(РСУО-Разград), в което участват и седемте общини в областта, техни представители – кметове и заместник-кметове – се включиха и в събитието днес.

Напредъка по проекта бе представен от неговия ръководител Недим Тахиров – началник отдел „Опазване на околната среда“ в Община Разград.

Проектът е на обща стойност 13 563 028,56  лв., от които 7 302 398,36 лв. са европейско финансиране, 1 288 658,52 лв. е националното финансиране, а 4 971 971,68 лв. е финансовият принос от страна на бенефициента и партньорите. Генерална цел на проекта е намаляване на количеството депонирани отпадъци в общините от РСУО Разград, чрез изграждане на инфраструктура за разделно събиране и оползотворяване на зелените битови отпадъци и предварително третиране на смесените битови отпадъци. Сред специфичните цели е да се осигури необходимата инфраструктура за увеличаване на количеството разделно събрани, рециклирани и оползотворени битови отпадъци, образувани на територията на общините от сдружението. По-голямата част от дейностите вече са извършени, проведени са обществени поръчки и сключени договори. Изградени са предвидените сгради и съоръжения, доставени са апаратура и оборудване. Готови са площадките за компостиране и за сепариране, складовете за компост и за сепарирани отпадъци, площадка за подситова фракция, пречиствателно съоръжение, КПП с автомобилна везна, площадка за измиване, трафопост, административна сграда. Закупени са: трактор, две  ремаркета, мини товарач, челен товарач, 6 контейнера с вместимост от 30 куб.м., мотокар, 118 контейнера за разделно събиране на отпадъци с вместимост от 1,1 куб.м., два специализирани автомобила за транспортиране на разделно събрани отпадъци с надстройка с общ обем 16 куб.м. В отговор на въпрос от участниците в събитието Недим Тахиров уточни, че към момента постъпващите годишно в Депото отпадъци от седемте общини са между 45 000 и 51 000 тона – битови, зелени, строителни и производствени. Капацитетът на новите инсталации позволява преработване годишно на 31 000 тона битов отпадък и 6 000 тона зелен отпадък, което означава 50% намаляване на депонираните битови отпадъци.

Заместник-кметът Добрин Добрев допълни, че по изпълнение на проекта са останали няколко заключителни мероприятия, които се очаква да се реализират до средата на юли и в края на юли документацията да се изпрати към Управляващия орган. Той припомни, че при изпълнение на проекта и множеството процедури по него е имало много перипетии, сред които: извънредно положение, пандемия, инфлация и необходимост от индексация на цените.  От името на ръководството на Община Разград г-н Добрев благодари на кметовете на останалите шест общини в областта, на ръководителя на проекта и екипа му, на контрагентите и партньорите по проекта за стоицизма, проявен от тях, за да може като добри приятели в изпълнение на общата цел да се доведе проекта към успешен край.

Материалът Добрин Добрев: На финалната права сме за компостиращата и сепарираща инсталации на Регионалното депо за отпадъци е публикуван за пръв път на Новини Разград.

Новини по региони

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!