BulgarianEnglishFrenchGermanGreekRussian
Facebook

Интерактивен урок по БДП в ПГ организира МКБППМН-Кубрат

Чрез интерактивни игри, подбрани и модифицирани от секретаря на МКБППМН-Кубрат, д-р Надие Карагьозова, бяха проверени знанията на учениците от 9 „а“ клас на 21-ви октомври 2019 година в ПГ-Кубрат с класен ръководител Джунейт Раимов.

Игрите „Разрешено или забранено“, „Вярно или невярно“ , „, Да помогнем на Лили, да разходи домашния си любимец“ и др. провокираха учениците към активност и разсъждение към ситуациите от реалния живот на пътното платно, съдържащи се в казусите на игрите и въпросите към тях.В учебните програми във всички степени на образованието са заложени часове по дисциплината безопасност на движението по пътищата обединени в глобални теми. Поради слабия набор от методически материали по темата, класните ръководители, които преподават БДП в детските градини и училищата търсят методическа помощ и от други специалисти. МКБППМН-Кубрат, е изработвала постери-плакати с информационно-образователна цел съвместно с Пътна полиция с призив към водачите на МПС с цел опазване живота на децата на пътя.Тази година МКБППМН-Кубрат стартира със система от игри и интерактивна викторина по БДП в помощ на учениците и педагозите.Игрите, разиграването на реални ситуации помагат за:
1. Изграждане у децата на конкретни представи за участници в движението; светлините на светофара и съдържанието на достъпни пътни знаци; основни правила за безопасно движение.
2. Изграждане на умения да проектират в последователност действия при пресичане на пътното платно.
3. Да демонстрират желание да регулират поведението си съобразно правила и норми за безопасно движение.
4. Да проявяват положително емоционално отношение към труда на хората, които се грижат за безопасността, живота и сигурността на участниците в движението.„Интерактивноста и занимателността при разглеждане на теми от БДП помагат за обобщаване представите за улица, кръстовище, тротоар, пешеходна пътека. Децата научават много за пътните знаци, за сигурността и безопасността по пътищата. Игрите винаги допринасят за положителни изживявания и улесняват възприемането на нова информация и тяхната преработка и анализ“, обобщи д-р Карагьозова

Източник: Новини Разград

Новини по региони

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!