BulgarianEnglishFrenchGermanGreekRussian
Facebook

ОИЦ – Разград завърши цикъла от срещи в Лудогорието

В периода от 21-ви до 29-ти юни екипът на Областния информационен център (ОИЦ) – Разград проведе информационна обиколка в 7-те общини от Лудогорието. В събитията се включиха и експерти от Териториалния областен офис (ТОО) на Националната служба за съвети в земеделието и мобилния общински офис в гр. Исперих.

Общинските центрове домакинстваха изнесените приемни на открито за жители и гости на областта на тема „Възможности за кандидатстване за европейско финансиране”. На тях бе представена информация за подкрепа на проекти и дейности от европрограмите, Финансовия механизъм на европейското икономическо пространство и от други донори. Разяснени бяха и основните характеристики на Интегрирания териториален подход (ИТП), който се прилага за първи път в България.

Откритите приемни посетиха над 110 представители на местните и регионални власти, институции, училища, фирми и подкрепящи бизнеса организации, земеделски производители и стопани, местните инициативни групи, неправителствения сектор, читалища, учащи се, безработни и граждани.

Представителите на местните власти споделиха резултатите и срещаните проблеми при изпълнението на европроекти, чрез които подобряват своята пътна, културна, образователна и социална инфраструктура. Изразиха тревога от липсата на общински бюджети, което затруднява извършването на проектни дейности, тяхното разплащане и последващото възстановяване на средствата от управляващите органи. Коментираха своята проектна готовност за включване в предстоящи процедури по европрограмите до края на програмния период.

Обсъдени бяха проектни идеи за подобряване на инфраструктурата, икономическото развитие, разширяване на съществуващи и започване на нови бизнеси, популяризиране на туристическия потенциал на региона и създаването на партньорства със съседни общини и области чрез интегрирани инвестиции.

Представителите на бизнеса проявиха интерес към предстоящите възможности по програмите „Конкурентоспособност и иновации в предприятията” и „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация”. Интересът им е насочен към финансова подкрепа за изграждане на мощности от възобновяема енергия, закупуване на машини и оборудване и въвеждане на иновативни технологии и процеси в дейността.

Земеделските производители се интересуваха от възможна подкрепа за техните стопанства в условията на растящи разходи за енергия, горива, напояване и високи цени на приозведената продукция.

Безработните се интересуваха за възможности за започване на собствен бизнес и начините по които това може да се осъществи с еврофинансиране.

Участниците в срещите от образователната сфера се интересуваха от процедурите на Програма „Образование” и от това как учениците да практикуват и повишават квалификацията си чрез дуално обучение. Бяха зададени въпроси за Програма „Еразъм +”, като на запиталите бе предоставена информация относно графика за кандидатстване по програмата и начините за намиране партньори по проектите.

Значителен интерес имаше и към възможностите за повишаване на енергийната ефективност в еднофамилни и многофамилни жилищни сгради с евросредства.

Посетителите на изнесените приемни се сдобиха с брошурата „Програмите 2021 – 2027 г.” и други информационни материали на ОИЦ – Разград, и с резюмета на актуални и предстоящи възможности за финансиране на проекти от различни донори.

Областен информационен център – Разград е част от мрежата от 27 Областни информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.

Материалът ОИЦ – Разград завърши цикъла от срещи в Лудогорието е публикуван за пръв път на Новини Разград.

Източник: Новини Разград

Новини по региони

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!